Mám záujem aj o dodatočné tipy, informácie a ponuky z oblasti vplyvu, komunikácie a NLP posielané emailom a súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov na tento účel v súlade so zásadami o  ochrane osobných údajov. Som si vedomý/á toho, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať.

x